Engelsk-dansk idiomordbog

Gængse engelske talemåder oversat til dansk med anførsel af den tilsvarende danske talemåde (hvis en sådan findes)