Arternes oprindelse

Charles Darwins banebrydende værk som ligger til grund for al biologisk evolutionsteori.

Når man læser Darwins bog, forbavses man over hans alsidighed, viden og kombinationsevne. Han er naturhistoriker af det helt store format og så kendte han store dele af jorden”.

Få andre bøger har skabt en sådan storm af kontroverser som Arternes Oprindelse. Darwins teori om, at arter stammer fra andre arter ved en gradvis evolutionær proces – og at gennemsnitsniveauet for hver art øges ud fra grundtanken om at – kun den bedst egnede overlever (”the survival of the fittest”), hvilket fik debatten til at tage nye højder. Den senere accept af Darwins teorier, revolutionerede det videnskabens forløb.

Darwins bidrag til den moderne videnskab, er altafgørende for, hvordan vi ser verden i dag – og næsten umulig at evaluere. Arternes oprindelse bør læses af alle med interesse indenfor biologi og for verdens evolution. Ligesom bogen har bidraget til heftig debat og fortolkning indenfor områder som filosofi og teologi.

Bogen regnes for det vigtigste bidrag til biologien i videnskabens historie.

Den originale version af Darwins “Arternes Oprindelse” udgives af Paludans Forlag, hvor bogen indgår i serien blandt klassiske historiske værker.