Her & nu

Her & Nu er et koncentreret kompendium med klassiske gestaltterapeutiske tekster – udgivet i et samarbejde med Gestalt International Study Center.

En grundbog for gestaltpraktikere, -terapeuter og coaches med gestaltfilosofien som basis.

Bogen vil givetvis inspirere til mange faglige overvejelser og drøftelser, hvad angår gestaltterapiens teori og praksis, men henvender sig også til almindelige mennesker, der ønsker at holde sig orienteret om en af de mest vellykkede og effektive psykoterapier i vor tid.

Bogen indeholder ikke blot en række klassiske tekster, hvorfra centrale gestaltterapeuter som Frederick Perls, Claudio Naranjo, Walter Kampler, m.fl. fremlægger deres syn på væsentlige problemstillinger indenfor gestaltterapiens teori og praksis. Den giver også læseren et indblik indenfor nyere gestaltterapi, herunder behandling af emnet skam – og det at leve i nuet – ved vor tids førende gestaltterapeutiske praktikere og teoretikere såsom Joseph Melnick, Deborah Plummer, Leslie Greenber.og Fredericks S. Perle.

Her & Nu er genudgivet i 2019 på opfordring af flere gestaltinstitutter i DK samt Gestaltakademiet AS i Norge, hvor den indgår i undervisningen.