Myten om den rationelle vælger

Den største hindring for sund økonomisk politik skyldes ikke særinteresser eller udbredt lobbyisme, men almindelige vælgeres misforståelser, irrationelle overbevisninger og personlige skævheder…

Ja, velkommen til denne øjenåbnende og provokerende bestseller bog skrevet af den kendte økonom Bryan Caplan, hvis bog bl.a. er udnævnt til “The Best Political Book of the Year” af the New York Times

Caplan sætter dristigt spørgsmålstegn ved vores mest grundlæggende antagelser om vores politiske system – og hævder, at demokratiet fejler, netop fordi det gør, hvad vælgerne ønsker.

Gennem en analyse af amerikanernes stemmeadfærd og meninger om en række økonomiske forhold, fremsætter han den overbevisende sag, at ikke-økonomer lider af fire fremherskende skævheder:

– de undervurderer markedsmekanismens visdom
– de mistror udlændinge
– de undervurderer fordelene ved at spare på arbejdskraft
– de er pessimistiske og mener, at økonomien går fra dårligt til værre.

Caplan hævder, at vælgerne konstant vælger politikere, som enten deler deres forudindtagethed og ellers lader som om, hvilket resulterer i, at dårlige politikker vinder igen og igen efter folkelig efterspørgsel.

I bogen, opstiller Caplan flere dristige måder at få en demokratisk regering til at fungere bedre – for eksempel ved at opfordre økonomiske undervisere til at fokusere på at rette op på populære misforståelser og anbefale, at demokratier gør mindre og lader markederne tage fat.

Myten om den rationelle vælger tager et ufortrødent blik på, hvordan folk, der stemmer under indflydelse af falske overbevisninger, i sidste ende ender med en regering, der ikke leverer resultater.

En fantastisk international bestseller som alle i Danmark med interesse i de politiske virkemidler og demokratiets kræfter bør læse.

You may also like…