En guide til integral psykoterapi

Description

En guide til integral psykoterapi er en praktisk introduktion til integral psykoterapi, der er den mest vidtfavnende tilgang til psykoterapi fremsat til dato. Den er baseret på integral tænkning, herunder psykologien og filosoffen Ken Wilbers teorier, og giver et godt indblik i de væsentligste indsigter og metoder fra blandt andet psykodynamiske, adfærdsorienterende, kognitive, humanistiske, eksistentielle og transpersonlige tilgange til psykoterapeutisk behandling.

Bogen tilstræber ikke at forene disse forskelligartede metoder, men anlægger snarere et metateoretisk perspektiv og giver generelle retningslinjer for den mest hensigtsmæssige metode i forhold til klientens udviklingsstadie. Der lægger desuden stor vægt på terapeutens egen personlige udvikling ud fra den forudsætning, at det er nødvendigt først at forstå den menneskelige psykes dybde og kompleksitet i sit eget sind, før det bliver muligt at forstå den i andres.

Bogen henvender sig til terapeuter og andre, der har brug for et komplet værktøj i forhold til menneskets psykologiske kompleksitet. Den er en passende vejledning for dem, der ønsker at anvende den integrale model i terapeutiske sammenhænge og praksis.